988. THI VĂN GIÁO LÝ PHẬT GIÁO HÒA HẢO – Năm 1942

www.PhatGiaoHoaHao.vn xin giới thiệu quý Đồng Đạo “THI VĂN GIÁO LÝ PHẬT GIÁO HÒA HẢO”.

Thầy Tuấn Ngọc cho chuyển thể sang Audio để quý đồng đạo tiện nghiên cứu và tu học. Quý Đồng Đạo hãy chia sẻ rộng rãi bài giảng này để nhiều người có duyên tu học hoặc truy cập vào website www.PhatGiaoHoaHao.vn để nhận nội dung đầy đủ nhất.

Thầy Tuấn Ngọc chân thành cảm ơn!

Nam mô Cồ Đàm Phật Đà!

 

Description